Rada Społeczna 50 plus

Odbyło się spotkanie inauguracyjne Rady Społecznej 50+ .

Podstawowym celem Rady jest opracowanie rekomendacji w zakresie działań prowadzonych w ramach Programu „Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ oraz określenie kierunków zmian  i wytycznych dla opracowania koncepcji działań wspierających na rynku pracy osoby po 60. roku życia.

W ramach bloków tematycznych, poruszone zostały wątki w zakresie:

  • działań na rzecz zwiększenia podaży pracy dla osób 50+
  • profilaktyki zdrowotnej i poprawy stanu zdrowia osób 50 +

Rada Społeczna 50+ została powołana zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 kwietnia 2013 r.