Wiara Polaków

Niezachwianą wiarę w Boga deklaruje trzy piąte Polaków – wynika z sondażu zrealizowanego przez CBOS. Wątpliwości w tym względzie miewa nieco ponad jedna czwarta ankietowanych, a co dwudziesty przyznaje, że tylko czasami wydaje mu się, iż wierzy w Boga. Niewiarę w osobowego Boga, ale przekonanie o istnieniu pewnego rodzaju siły wyższej deklaruje 5 proc. ankietowanych, a 4 proc. nie potrafi ocenić, czy Bóg istnieje i nie wierzy że można to sprawdzić. Zupełny brak wiary w Boga wyraża trzech na stu badanych.

Przeczytaj również...