Tańszy gaz

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżkę cen gazu sprzedawanego przez PGNiG Obrót Detaliczny. Ceny gazu ziemnego wysokometanowego spadną o 6,5%, a gazu zaazotowanego o 2,5%. Obniżki były możliwe ze względu na spadek kosztów zakupu gazu ziemnego.

W związku z tym, że zmianie nie ulegają zarówno stawki opłat abonamentowych jak i stawki opłat za dostarczanie gazu, spadek średnich płatności odbiorców jest niższy i dla gazu wysokometanowego wynosi średnio 4,5%, zaś dla gazu zaazotowanego GZ-41,5 – 1,9%.

Jak szacuje URE, obniżka cen gazu spwoduje spadek wysokości rachunków płaconych przez gospodarstwa domowe średnio o od 3,1 do 4,5%, w zależności od poziomu zużycia gazu, taryfy oraz lokalizacji odbiorcy gazu.

Nowe, niższe ceny gazu dla odbiorców indywidualnych będą obowiązywały do końca bieżącego roku.

Przeczytaj również...