Dodatek dla emerytów i rencistów już w marcu

Waloryzacja rent i emerytur będzie w 2016 roku na niskim poziomie, dlatego rząd zdecydował się na wypłatę jednorazowych dodatków do najniższych świadczeń. Ustawa wprowadzająca to rozwiązanie wejdzie w życie 1 marca, a pieniądze będą wypłacone wraz z marcowymi świadczeniami.

Dodatkowe wsparcie dla osób pobierających najniższe świadczenia wprowadza ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. Dzięki niej dodatek w wysokości nawet 400 zł otrzymają ci, których świadczenie wynosi do 2 tys. zł.

Waloryzacja rent i emerytur wyliczana jest na podstawie przepisów art. 88- 94 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jest ona obliczana na  podstawie wskaźnika, który odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2015 r. i zwiększonemu o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. W 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 100,24%, co oznacza to, że wszystkie renty i emerytury wzrosną o 0,24%.

Wysokość jednorazowego dodatku będzie zależeć od kwoty świadczenia:

  • 400 zł przy świadczeniu do 900 zł,
  • 300 zł przy świadczeniu 900-1100 zł,
  • 200 zł przy świadczeniach między 1100-1500 zł,
  • 50 zł przy świadczeniu od 1,5 tys. do 2 tys. zł.

Przeczytaj również...