Choroba mózgu

Przyczyną choroby  Alzheimera jest spowodowana odkładaniem się w mózgu dwóch typów białek. Są to beta-amyloid i białko tau. Pierwsze z tych białek, rezyduje  w przestrzeniach międzykomórkowych, tworząc blaszki starcze. Zaś białko tau odkłada się w neuronach. Z tego powodu następują zaburzenia funkcjonowania neuronów w mózgu. Neurony ulegają degeneracji i obumierają.

Choroba Alzheimera dotyka około 10% osób powyżej 65 roku życia i prawie 50% powyżej 80 roku życia.
Przyczyna choroby Alzheimera, do dnia dzisiejszego nie została do końca poznana. Jednak są brane pod uwagę czynniki ryzyka, które mogą prowadzić  rozwoju schorzenia:

 • wiek powyżej 65 lat,
 • urazy głowy,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • podwyższony poziom cholesterolu ,
 • cukrzyca,
 • zakażenie wirusem opryszczki (Herpes Simplex),
 • niski poziom wykształcenia ,
 • ludzie z średnim i wyższym wykształceniem rzadziej są dotknięci tą chorobą,
 • predyspozycje genetyczne.

Pierwsze objawy choroby to zaburzenia pamięci i obniżenie ogólnej aktywności psychicznej, które stopniowo narastają i prowadzą do  większych problemów. Dochodzą zaburzenia orientacji w czasie i przestrzeni. Mają miejsce także częste zmiany nastroju, narasta niechęć do podejmowania jakiejkolwiek aktywności  i apatia. Sposoby leczenia choroby Alzheimera są dosyć ograniczone i   polegają na podawaniu leków, które mają zwiększyć stężenie neuroprzekaźnika w postaci acetylocholiny.Na razie  możliwe jest tylko spowolnienie jej przebiegu i łagodzenie niektórych objawów.

Zapobieganie tej chorobie powinno polegać na :

 • kontrolowaniu ciśnienia tętniczego,
 • utrzymywaniu aktywności zawodowej,
 • ograniczenie spożywania tłuszczu i alkoholu,
 • leczenie cukrzycy,
 • codzienna aktywność fizyczna i umysłowa.

Bardzo ważna jest dieta niskotłuszczowa z dużą ilością witaminy E. Proces destrukcji mózgu jest wolniejszy, jeśli nasza pamięć podlegała aktywności w latach młodości i dojrzałości. Potrzebna jest ciągła nauka, dopóki jest to tylko możliwe. Wyniki  amerykańskich badań podają,że kobiety, które stosowały HTZ przez co najmniej rok, rzadziej zapadają na chorobę Alzheimera.

Przeczytaj również...