Oszczędzanie na emeryturę

Oszczędzanie na emeryturę nie jest domeną Polaków. Według najnowszych badań  tylko około 15 proc. odkłada pieniądze z myślą o emeryturze, tymczasem w Czechach i na Słowacji ten odsetek dobiega około 40 proc. W Niemczech na emeryturę oszczędza ponad 50 proc.ludności.
Ekonomiści uważają, że świadczenia dzisiejszego pokolenia dwudziestolatków w chwili przejścia na emeryturę nie przekroczą wysokości jednej trzeciej ostatniego wynagrodzenia.

Na zwiększenie oszczędności Polaków może mieć wpływ rządowy Program Budowy Kapitału, który jest składnikiem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada on utworzenie dobrowolnego, kapitałowego i wspieranego przez państwo systemu oszczędzania na  emeryturę.

Przeczytaj również...