Kategoria: Bez kategorii

Przyczyną choroby  Alzheimera jest spowodowana odkładaniem się w mózgu dwóch typów białek. Są to beta-amyloid i białko tau. Pierwsze z tych białek, rezyduje  w przestrzeniach międzykomórkowych, tworząc blaszki starcze. Zaś białko tau odkłada się w neuronach. Z tego powodu następują zaburzenia funkcjonowania neuronów w mózgu. Neurony ulegają degeneracji i obumierają.

Choroba Alzheimera dotyka około 10% osób powyżej 65 roku życia i prawie 50% powyżej 80 roku życia.
Przyczyna choroby Alzheimera, do dnia dzisiejszego nie została do końca poznana. Jednak są brane pod uwagę czynniki ryzyka, które mogą prowadzić  rozwoju schorzenia:

 • wiek powyżej 65 lat,
 • urazy głowy,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • podwyższony poziom cholesterolu ,
 • cukrzyca,
 • zakażenie wirusem opryszczki (Herpes Simplex),
 • niski poziom wykształcenia ,
 • ludzie z średnim i wyższym wykształceniem rzadziej są dotknięci tą chorobą,
 • predyspozycje genetyczne.

Pierwsze objawy choroby to zaburzenia pamięci i obniżenie ogólnej aktywności psychicznej, które stopniowo narastają i prowadzą do  większych problemów. Dochodzą zaburzenia orientacji w czasie i przestrzeni. Mają miejsce także częste zmiany nastroju, narasta niechęć do podejmowania jakiejkolwiek aktywności  i apatia. Sposoby leczenia choroby Alzheimera są dosyć ograniczone i   polegają na podawaniu leków, które mają zwiększyć stężenie neuroprzekaźnika w postaci acetylocholiny.Na razie  możliwe jest tylko spowolnienie jej przebiegu i łagodzenie niektórych objawów.

Zapobieganie tej chorobie powinno polegać na :

 • kontrolowaniu ciśnienia tętniczego,
 • utrzymywaniu aktywności zawodowej,
 • ograniczenie spożywania tłuszczu i alkoholu,
 • leczenie cukrzycy,
 • codzienna aktywność fizyczna i umysłowa.

Bardzo ważna jest dieta niskotłuszczowa z dużą ilością witaminy E. Proces destrukcji mózgu jest wolniejszy, jeśli nasza pamięć podlegała aktywności w latach młodości i dojrzałości. Potrzebna jest ciągła nauka, dopóki jest to tylko możliwe. Wyniki  amerykańskich badań podają,że kobiety, które stosowały HTZ przez co najmniej rok, rzadziej zapadają na chorobę Alzheimera.

Przeczytaj całość

URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii przedsiębiorstwom Enea SA, Energa – Obrót SA, PGE Obrót SA i Tauron Sprzedaż. Wszystkie zatwierdzone taryfy zakładają obniżenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych od ok. 6,2 do 6,5 procent. Niższe ceny energii w zatwierdzonych taryfach są wynikiem obniżenia cen zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym.

Urząd zatwierdził także taryfy operatorom systemów dystrybucyjnych: Energa Operator, Enea Operator, Tauron Dystrybucja, RWE Operator oraz PGE Dystrybucja. Taryfy dystrybutorów wzrosną średnio o 3,1 procent, przy czym stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną średnio o ok. 2,1 proc. Wzrost stawek dystrybucyjnych wynika z potrzeby utrzymywania ciągłości i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej (wzrost opłaty jakościowej na rachunku) oraz wyższej niż ostatnio opłaty przejściowej, która związana jest z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych zawartych z wytwórcami energii elektrycznej na sprzedaż mocy i energii elektrycznej. Jednocześnie w nowych taryfach dystrybucyjnych w wyniku przeprowadzonych kalkulacji obniżono, od około 53 proc. do około 66 procent stawki opłat za przyłączenie do sieci, w zależności od operatora oraz rodzaju przyłącza (napowietrzne lub kablowe).

W efekcie zatwierdzonych taryf rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy kupują prąd od tzw. sprzedawców z urzędu, spadną średnio o 2,5 proc.

Przeczytaj całość

Rząd przyjął rekomendacje dotyczące zaostrzenia kar dla pijanych kierowców. Wśród proponowanych zmian znalazły się:

 • Zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat dla osoby po raz 1. przyłapanej na jeździe po alkoholu
 • Utrata prawa jazdy na okres od 5 do 15 lat dla osoby po raz 2. przyłapanej na jeździe po alkoholu
 • Niezależny od innych kar. Obowiązek wpłaty nawiązki w wysokości min. 5 tys. przez osoby po raz pierwszy przyłapanej na jeździe po alkoholu (maksymalna wysokość nawiązki to 100 tys. zł.)
 • Obowiązek wpłaty nawiązki w wysokości min. 10 tys. przez osoby po raz drugi przyłapanej na jeździe po alkoholu (maksymalna wysokość nawiązki to 100 tys. zł.)
 • Publikacja danych osoby przyłapanej na jeździe w nietrzeźwości, po ogłoszeniu wyroku
 • Alkomat  obowiązkowo w każdym aucie
 • Prowadzenie samochodu bez uprawnienia będzie przestępstwem (obecnie jest to wykroczenie)
Przeczytaj całość