Kategoria: Finanse

 

Umowa o dzieło jest to zobowiązanie do wykonania określonego zadania, do której zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Kontrakt tego rodzaju można realizować w dowolnym miejscu i czasie , bez nadzoru pracodawcy. Wykonawcy nie przysługują żadne świadczenia pracownicze/ płatny urlop wypoczynkowy, minimalna płaca, wypłaty z funduszu socjalnego, chorobowe/. Nie podlega ubezpieczeniom społecznym (emerytalne, rentowe,wypadkowe) ani zdrowotnym.

Odprowadzana jest tylko zaliczka na podatek dochodowy, ale jest możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Stawka podstawowa wynosi 20%, a podwyższona 50% jeśli umowa przewiduje korzystanie z praw autorskich.


W najbliższym czasie nie będzie oskładkowania umów o dzieło, ale ZUS i PIP zaostrzyły kontrole pracodawców w tym zakresie.

Przeczytaj całość

Oszczędzanie na emeryturę nie jest domeną Polaków. Według najnowszych badań  tylko około 15 proc. odkłada pieniądze z myślą o emeryturze, tymczasem w Czechach i na Słowacji ten odsetek dobiega około 40 proc. W Niemczech na emeryturę oszczędza ponad 50 proc.ludności.
Ekonomiści uważają, że świadczenia dzisiejszego pokolenia dwudziestolatków w chwili przejścia na emeryturę nie przekroczą wysokości jednej trzeciej ostatniego wynagrodzenia.

Na zwiększenie oszczędności Polaków może mieć wpływ rządowy Program Budowy Kapitału, który jest składnikiem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada on utworzenie dobrowolnego, kapitałowego i wspieranego przez państwo systemu oszczędzania na  emeryturę.

Przeczytaj całość

W dzisiejszym świecie trzymanie pieniędzy tylko w jednym banku jest nieopłacalne. W takim przypadku mamy niewielkie szanse na uzyskanie oprocentowania przekraczającego 2% w skali roku. Korzystne jest przenoszenie pieniędzy z banku do banku. Nowi klienci mogą bowiem liczyć na specjalne przywileje. Przykładowo w Idea Banku można uzyskać nawet 4% na lokacie 2-miesięcznej. Nie ma wymogu zakładania konta, ale z oferty można skorzystać tylko raz w życiu. W chwili gdy lokata dobiega końca, należy poszukać innej z promocyjnym oprocentowaniem.

Kiedy uzyskanie atrakcyjnego procentu na lokacie wymaga założenia konta, najkorzystniej nie otwierać wspólnego rachunku z małżonkiem, bo skorzystanie z promocji oddzielnie daje możliwość podwójnej lokaty.


W niektórych bankach z promocyjnej oferty dla nowych klientów można skorzystać kilka razy. Warunkiem jest to, że nie posiadaliśmy rachunku w danym banku przez np. ostatni rok czy dwa lata. Dla przykładu w Orange Finanse , promocyjne oprocentowanie (3,5%) na koncie oszczędnościowym ,przeznaczone jest dla klientów, którzy nie mieli tam konta od 2 października 2014 r.

Banki zwykle tak ustalają warunki lokat promocyjnych, że odsetki, jakie możemy uzyskać rzadko wynoszą więcej niż 100 zł.

Po zakończeniu lokaty z atrakcyjnym oprocentowaniem, zwykle dostaniemy pieniądze z powrotem na konto lub przedłuży się ona na gorszych warunkach. Zawsze jeśli pada pytanie o automatyczne odnowienie lokaty, to najlepszą opcją jest, aby środki wróciły na nasze zwykłe konto.

Przeczytaj całość