Tanieje gaz

Od 1 kwietnia 2016 roku tanieje gaz – prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził już nowe taryfy w zakresie obrotu paliwami gazowymi dla PGNiG oraz PGNiG Obrót Detaliczny. Nowe taryfy oznaczają dla blisko 6,8 mln gospodarstw domowych w drugim kwartale tego roku spadek cen gazu ziemnego, w stosunku do taryfy obecnie obowiązującej, o 5,3%, a dla pozostałych odbiorców, tzw. przemysłowych – o 6,8%.

To już druga obniżka cen gazu ziemnego w 2016 roku, a czwarta z kolei obniżka cen gazu ziemnego oferowanego przez Spółkę PGNiG Obrót Detaliczny, dająca uśredniony spadek cen gazu ziemnego o 16%. Poprzednie zmiany weszły w życie: 1 stycznia 2015 r., 1 września 2015 r. oraz 1 stycznia 2016 r.

W efekcie obniżki, odbiorcy w gospodarstwach domowych, używający gazu do ogrzewania mieszkań (grupa W.3,) zapłacą około 11 złotych mniej miesięcznie.

Taryfy zostały zatwierdzone na okres jednego kwartału, do 30 czerwca 2016 r., pomimo że PGNiG OD wnioskowało o ustalenie półrocznego okresu obowiązywania taryfy.

Spadek cen łącznie za gaz i jego dostawę będzie jednak niższy niż cen samego gazu jako towaru, ze względu na niezmienione stawki opłat za usługę przesyłania i dystrybucji paliw gazowych. Taryfy operatora systemu przesyłowego – OGP Gaz System S.A. i operatora systemu dystrybucyjnego PSG Sp. z o.o. obowiązują do końca czerwca 2016 r.

Przeczytaj również...