Informacja o stanie konta w ZUS

ZUS wysłał pisma z informacją o stanie konta do wszystkich osób, które chociaż raz w życiu miały odprowadzoną składkę do ZUS. Informacje nie zostały wysłane tylko do tych, którzy założyli sobie profil elektroniczny na PUE. W takim przypadku wszystkie dane można sprawdzić, bowiem samemu po zalogowaniu na swoje konto. Czas na wysyłkę informacji o stanie konta ubezpieczonego ZUS miał do końca sierpnia, ale zakończył ją na 13 dni przed upływem ostatecznego terminu. Korespondencja trafiła do ponad 18,5 mln klientów ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek przesłać informację o stanie konta ubezpieczonego osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., posiadającym konto w ZUS. Podobnie jak w roku ubiegłym, tak i w tym wysyłka została zakończona przed terminem. W tym roku ostatnie listy wyszły z ZUS-u jeszcze wcześniej niż rok temu, bo 18 sierpnia.

W tegorocznej informacji o stanie konta ubezpieczonego, która obejmuje dane na 31 grudnia 2015 r., było kilka nowości, w porównaniu z latami ubiegłymi. I tak pojawiły się dane o:

  • Ogólnej wartości kwot zewidencjonowanych na koncie, na które składają się zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, zwaloryzowany kapitał początkowy oraz składki na ubezpieczenie emerytalne za 2015 r. w wysokości nominalnej,
  • Ogólnej wartości kwot zewidencjonowanych na koncie i subkoncie łącznie, (jeżeli ubezpieczony posiada subkonto),
  • Hipotetycznej emeryturze obliczonej na podstawie ogólnej wartości kwot zewidencjonowanych na koncie i subkoncie łącznie.

    Przeczytaj również...