Umowa o dzieło

 

Umowa o dzieło jest to zobowiązanie do wykonania określonego zadania, do której zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Kontrakt tego rodzaju można realizować w dowolnym miejscu i czasie , bez nadzoru pracodawcy. Wykonawcy nie przysługują żadne świadczenia pracownicze/ płatny urlop wypoczynkowy, minimalna płaca, wypłaty z funduszu socjalnego, chorobowe/. Nie podlega ubezpieczeniom społecznym (emerytalne, rentowe,wypadkowe) ani zdrowotnym.

Odprowadzana jest tylko zaliczka na podatek dochodowy, ale jest możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Stawka podstawowa wynosi 20%, a podwyższona 50% jeśli umowa przewiduje korzystanie z praw autorskich.


W najbliższym czasie nie będzie oskładkowania umów o dzieło, ale ZUS i PIP zaostrzyły kontrole pracodawców w tym zakresie.

Przeczytaj również...