Nowotwór atakuje

Nowotwory stanowią drugą najczęstszą przyczyną śmierci na całym świecie.
Jak wnioskuje się ze statystyk, ryzyko raka dotyczy przeciętnie jednego na trzech mężczyzn i jednej na cztery kobiety. W przypadku mężczyzn najbardziej rozpowszechniona forma raka to nowotwór prostaty(ok. 1,6 mln chorych), główną onkologiczną przyczyną śmierci jest zaś rak tchawicy, oskrzeli i płuc Jeśli chodzi o kobiety, najczęściej zachorowują na raka piersi(2,4 mln przypadków na całym świecie). Ten rodzaj raka jest też odpowiedzialny za największą liczbę zgonów z powodu nowotworu wśród kobiet.

Jak wskazują autorzy raportu, pomimo znacznego zmniejszenia umieralności z powodu raka w wielu krajach, nowotwory ciągle stanowią poważne zagrożenie. Uważa się, że liczba przypadków raka będzie wzrastała. Niemniej, coraz to nowe możliwości w działań w zakresie zapobiegania i leczenia raka daje nadzieję na to, że zagrożenia nowotworem mogą być kontrolowane.

Przeczytaj również...