Palenie jest do rzucenia

Eksperci uważają, że zarówno wiek rozpoczęcia palenia, jak i rzucenia nałogu ma wpływ na długość życia.
Badacze ustalili, że palenie tytoniu stanowi istotny czynnik prognostyczny przedwczesnej śmierci wśród palaczy w średnim wieku, ale jest również silnie związane z wcześniejszym zgonem wśród osób w wieku powyżej 70 lat. W porównaniu z tymi, którzy nigdy nie palili, palacze po siedemdziesiątce byli trzy razy bardziej narażeni na śmierć w okresie sześciu lat badań.

Kontynuowanie palenia zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci, ponieważ wiąże się z wyższym prawdopodobieństwem raka, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i wiele innych chorób.

Papierosy są silnym czynnikiem ryzyka przedwczesnej śmierci.

Przeczytaj również...